Devni yon manm FCADV

A Florid kowalisyon kont vyolans domestik se sipò ou. Kontribisyon an ou ka ede nou founi fon pou sèvis pou sivivan vyolans domestik nan kominote précédemment mal ak non. Sèvis sa yo genyen ladan yo chape ebèjman pou sivivan yo ak pitit pitit yo, sèvis 24 trè sou liy telefòn dirèk opotinite, sipòte gwoup yo pou granmoun ak timoun, pwogram sèvis, plan sekirite ak anpil bagay, nou pa bezwen plis. Nan 42 sètifye vyolans domestik sant Florid la, FCADV fon sèvis sa yo ki fè yon diferans pou yon lane divès.

benefis

Kòm yon manb nan kowalisyon an, n' a:

  • nan forefront ki bay bezwen sèvis pou sivivan vyolans familyal,
  • yon aktivis pou piblik politik ak sosyal chanje,
  • ka rezo ak lòt mounn ak òganizasyon yo ki sèvi viktim vyolans familyal, ak
  • gen dwa pou yo patisipe nan FCADV an Caucuses

Ou pral resevwa tou:

Pou devni yon manm souple konplete a Manb fòm (109 ko) ak pa lapòs ansanm ak chèk ou a pou:

Florid kowalisyon kont vyolans domestik
Biwo 425 Plaza doktè
Tallahassee, 32301 nan
Telefòn: 850-425-2749
Faks: (850) 425-3091

Kontakte Depatman fiskal FCADV nan 850-425-2749 ak kesyon ki gen rapo manm FCADV.