Vyolans domestik lyen

Pou jwenn yon sant nenpòt kote nan Etazini souple ale Eta kowalisyon lis ke Nasyonal kowalisyon kont vyolans domestik.

Florid lyen
Florid konsèy sou akizasyon vyolans seksyèl
www.fcasv.org

Florid domèstik vyolans sant
www.fcadv.org/Centers

Leta nan Florid domestik vyolans enfòmasyon
www.DCF.State.fl.US/domesticviolence/

VIDA Legal asistans, Inc.
http://www.vidalaw.org/

Lyen rejyon Sidès
Southerners sou tè nouvo
www.southnewground.org

Imigran a

Tapestri yo, Inc., ak refijye kowalisyon kont vyolans domestik
www.tapestri.org/

Nasyonal lyen
American Bar Association komisyon sou vyolans domestik
www.abanet.org/domviol/

Fen vyolans sou fanm - a enfòmasyon sou pwojè
www.evawintl.org

Fanmi

vyolans prevansyon fon
www.endabuse.org

Legal momantòm (anciennement a kounye a Legal defans ak edikasyon fon)
http://www.legalmomentum.org/

Moun rete vyolans
www.menstoppingviolence.org

Sant nasyonal

sou domestik ak vyolans seksyèl
www.ncdsv.org

Clearinghouse nasyonal

sou Matrimonial ak dat fè kadejak sou
www.ncmdr.org

Nasyonal kowalisyon kont vyolans domestik
www.ncadv.org

Nasyonal kowalisyon de vyolans kont pwogram
www.ncavp.org

Nasyonal domestik vyolans Assistance
www.ndvh.org

Nasyonal Enstiti la jistis le & DV enfòmasyon
www.ojp.usdoj.gov/nij/vawprog

Nasyonal chèn

fen vyolans
www.nnedv.org

Biwo

sou sante fanm
www.womenshealth.gov/Violence-against-women/

Animaux

ak ebèjman (SES) ® pwogram fanm
www.americanhumane.org/Human-animal-bond/programs/pets-and-womens-shelters

Fè kadejak sou, abi ak rezo nasyonal as
www.rainn.org

Sispann imen trafik
www.stophumantrafficking.org

Biwo Ameriken

sou vyolans sou fanm
www.usdoj.gov/ovw/

On a sakre baskètbòl
http://www.mshoop.org

Panyòl, ELL alyans nasyonal pou a eliminasyon de domestik vyolans (ALIANZA)
http://www.dvalianza.org/

Azi & Islander pasifik sòti nan Enstiti vyolans domestik
http://www.apiahf.org/index.php/programs/domestic-Violence.html

Enstiti

vyolans domestik nan kominote santafrik Ameriken an sou
http://www.idvaac.org/

LALWA Enstiti la jistis
http://www.Vera.org/

Entènasyonal lyen
Ameriken yo lòt bò dlo domestik vyolans kriz sant
http://www.866uswomen.org