Trafik imen

Trafik moun souvan penis sou yon continuum vyolans, ak dinamik te enplike nan trafik moun anpil fwa entwined ak vyolans domestik sa yo. Nan ka konsa, avoka nan sant sètifye vyolans familyal yo kapab idantifye ak ofri sèvis pou sivivan nan trafik. FCADV rekonèt ke avoka bezwen enfòmasyon sou moun trafik kesyon, tankou kle enfòmasyon sou kijan pou yo ede yon sivivan nan trafik moun ak ki kote pou refere pou asistans opotinite ak nasyonal apwopriye. Lyen ki pi ba fèt pou ede avoka ak Identification resous apwopriye pou moun ki te trafik.

Imen trafik ak vyolans domestik yo te chita edikasyon documents disponib pou mak:

lye pou lòt sit wèb/paj sa ki te vize sou trafik moun

Related Topics: