Sant Resous seksyon riral

a FCADV seksyon riral resous sant (RRC) fèt pou sipòte avoka ki bay domestik vyolans e yon atak seksyèl sèvis nan kominote riral yo. RRC a bay enfòmasyon ak resous ak objektif li ki se renforcer de founisè sèvis seksyon riral yo a anpil complexité ak baryè eksperyans sivivan yo ak pitit yo ak pou amelyore aptitid defans nan edikasyon yo te chita sou kesyon sa dirèkteman enpak sivivan seksyon riral. Anplis, RRC a lis opòtinite disponib pou sèvis seksyon riral ki founi pou li konekte li yonn ak lòt pou pataje enfòmasyon sou resous ki disponib yo ak konnen meyè pwatik.

ke FCADV ak a eta Florid, Depatman timoun ak fanmi yo.

Pwojè sa a te sipòte pa kontra Tèb LN967 deziye Administration biwo pou pwogram lan, KANPE fòmil Grant leta a. A opinyon yo, jwenn, konklizyon, ak rekòmandasyon te rapòte nan sa a piblikasyon/pwogram/egzibisyon, se moun ki (la ak pa nesesèman reflete opinyon Deta a oswa a Etazini Depatman lajistis, biwo sou vyolans sou fanm.

Related Topics: