Prevansyon pwensipal

Prevansyon pwensipal se yon aksyon, estrateji osinon yon politik ki fè patnè entim vyolans (IPV) nan kòmansman rive. Pwensipal prevansyon chache pou redwi tout que si yon moun ap tounen yon viktim oubyen ki komèt yon krim lan pa kreye kondisyon sa yo ki fè vyolans mwens chans pou yo pase nan tèt yo. Prevansyon de IPV focuses sou anpeche premye fwa perpetration ak premye fwa la.

DELTA pwojè

dokiman du prevansyon pwensipal

Toolkit prevansyon pwensipal

Pou plis enfòmasyon voye enquêtes pou info_fcadv@fcadv.org