L.I.F.E. ou

Your LIFE nan maraton a lonè de mwa konsyantizasyon vyolans domestik, la Florid Depatman ki sèvis finansye, nan tèt ansanm ak la Florid kowalisyon kont vyolans domestik, te kreye inisyativ L.I.F.E. ou (aprann endividyèl finansye Pouvoir) a.

L.I.F.E. ou se yon entènèt ki gen baz kanpay pou otorize ak asiste viktim vyolans familyal bay resous finansye ak enfòmasyon pou monte konsyantizasyon ak ogmantasyon Alfabetizasyon finansye.

"li pran kouraj tout bon ak fòs li genyen pou pran kont vyolans epi mwen mande Floridians pou kanpe avè m. Tout moun merite pou kenbe pral rive finansye yo nan men pwòp yo, n' a pa aux viktim vyolans familyal vin pi fiskal endepandans, nou espere pou ede abi finansye mouri.
Jeff Atwater, ofisye an chèf finans

"jistis ekonomik e endepandans finansye ki kontinyèlman idantifye nan kòm pi gwo bezwen viktim vyolans familyal. Sivivan souvan fè fas ak yon dezas chwa pou yo kite dèyè yon kay, sou revni, benefis ak ekonomik sekirite pou chèche sekirite kite trennen vyolan. Asosyasyon L.I.F.E. ou a pa sèlman ankouraje ekonomik jistis avèk analfabetizasyon finansyèl, men, va sove lavi pa bay sivivan ak tout zouti yo bezwen pou kòmanse pou viv endepandamman ak vyolans nan."
Tiffany Carr, FCADV Pwezidan /-

Atwater Financier ak FCADV soutni sou ou inisyativ L.I.F.E. (PDF)

pou plis enfòmasyon sou ou L.I.F.E., klike isit la

Related Topics: