FCADV kontak

Souple nòt: FCADV pa bay sèvis kriz.

FCADV voye kòmantè.

Florid kowalisyon kont
Vyolans domestik
Biwo 425 Plaza doktè
Tallahassee, nan 32301

Telefòn (850) 425-2749
FAKS (850) 425-3091

Domestik vyolans liy telefòn dirèk: 1-800-500-1119
Vyolans domestik TTY liy telefòn dirèk: 1-800-621-4202

Si ou oswa yon moun ou konnen se rencontre abi souple rele nimewo telefòn nimewo gratis nou nan la Florid domestik vyolans liy telefòn dirèk: 1-800-500-1119. Liy telefòn dirèk DV Florid la TTY nimewo: 1-800-621-4202. Tout apèl yo ak sèvis ap rete konfidansyèl. Pou pwoteje a sekirite ak konfidansyalite viktim yo ak viktim vyolans familyal, FCADV pa bay asistans kriz la, oubyen références via fè kouryèll. Pou jwenn yon ebèjman vyolans domestik ki pre lakay ou, gade nou ki nan lis Florid la sètifye domèstik vyolans sant.

Si ou gen kesyon osijè de nou pwojè, antrènman, kesyon politik, oswa resous yo, rele biwo nou nan 850-425-2749.

Related Topics: