Konfyans nan Bondye ak vyolans domèstik

sivivan anpil te pataje ke kominote yo kwè yo ak kwayans espirityèl te kritik resous yo nan you goumen de sibzistans ak renmèd. Asimilasyon pouvoir ki gen baz defans, moun kap travay ak sivivan ta dwe réduire pa meprize koutim moun.

Konfyans nan Bondye ak spiritualité kapab yon gwo sous ki gen fòs, tankou yon lòt resous enfòmasyon sivivan ka sèvi ak nan sekirite ak renmèd. Avoka yo ta dwe o kouran de entèseksyon ant konfyans nan Bondye ak defans. Paj sa a ofri tout yon varyete resous sou a rive nan Kafou ant vyolans domestik ak konfyans nan Bondye yon sivivan.

guides:

lye pou lòt sit wèb/paj sa ki te vize sou vyolans domestik ak konfyans nan Bondye/relijyon

Related Topics: