Anmò sibit opotinite vyolans domestik revi ekip rapò