Konnen se pouvwa

Yon fwa ou evalye konsantre nou, y' a, pa ki kap vini a ki pou rive bien ou kek gwo enterè. Kolekte enfòmasyon ki pwal ede nou formuler lide ou, epi eksplike yo bay lòt moun. An nou wè, chèche kèk ou ak deside sa kominote w bezwen ou!

Isit la se kèk sijè ak sit entènèt pou jwenn nou te kòmanse.

datant vyolans enfòmasyon

Prevansyon enfòmasyon < br / > Gade nou Pwensipal prevansyon Toolkit pou plis enfòmasyon

jèn ativism sit entènèt

Wè ki jan ou ka patisipe ansanm ak lòt jenn nan Florid oubyen di nou sa n' ap fè nan kominote w lan! < br / > Lèt elektwonik: Prevention@fcadv.org

 

Enfòmasyon vyolans domestik < br / > vyolans domestik resous

Kontakte sant lokal vyolans domestik ou pou enfòmasyon sou ki gen brochures ak pwogram prevansyon sida yo ap pase nan zòn ou vyolans domestik ak datant! Wè yon lis sètifye vyolans domestik nou sant pa eta

pou jèn timoun datant pwojè vyolans yo tounen kap vini: / pran sipò

Related Topics: