Jwenn sipò

Koulye a sa a, nou fè rechèch ki byen ransèyman sou kèk ou, se lè pou jwenn sipò! Ou a di zanmi, fanmi, pwofesè yo ak lòt moun ki ou panse ke pwal enstriman osijè de lide ou. Pa fè m dekouraje si ou ap gen pwoblèm pou jwenn sipò, ou bezwen sèlman kèk moun kle yo pou yo fè pou ou sou wout nou!

jwenn yon granmoun. < br / > Jwenn yon pwofesè sa nou genyen yon relasyon pwòch ak oswa yon moun ou ka fè pou jwenn sipò pou tèt ou. Pou kòmanse yon klib nan lekòl nou, mande yon pwofesè pou reyini nan sal klas yo ak/oubyen pou finanse klib ou ak sèvi kòm yon konseye granmoun. Mande alantou jiskaske ou jwenn yon moun ki vle ede ou. Si w-ap kòmanse yon klib nan kominote w lan, mande manm kominote yo pou sipòte ou pa esplike yo sa nou bezwen nan men yo. Pa egzanp, èske ou bezwen kontre espas yo oswa bezwen èd yo pou pale sou sa lòt moun? Asire w gen yon plan konsa moun la konnen kòman pou ede ou. Gran-moun yon ka ede w pa sèvi tankou yon avoka oubyen yon moun k'ap pran defans pou klib ou. Li kritik pou jwenn yon moun ki te enterese nan ede ou simaye konsyantizasyon e li pwal apiye efò ou

jwenn lòt lekòl parèy. < br / > Lòt elèv ka ede tou pou sipòte lide ou. Rechèch pou moun ki santi fòtman sou kèk e vle fè yon diferans. Lòt lekòl parèy ka ede ankouraje nou ak kenbe nou kapab. Yo kapab tou ede ak kèk nan travay la, ajoute ide yo.

kote yo ye, dat ak ki lè. < br / > Nan lòd pou klib pou derape, ou bezwen yo mete yon kote ki kote ou ka pran reyinyon ou yo. Sa te kapab sal klas la nan yon klib konseye nan lekòl, bibliyotèk la, kafeterya a, la klèb espòtif, sant kominotè lokal yon, yon sant relijye oswa kote ou t ap dous ap eksprime ou ide pou lòt moun. Yon fwa ou gen yon kote, òganize yon dat ak ki lè ki se pratik pou tout moun ki pou rankontre yo va ou pa kap vini nan òganize yon klib. Kite www.doodle.com pou yon fason ki fasil pou mete elètronik mail ak lòt moun!

 

pou jèn timoun datant pwojè vyolans yo tounen kap vini: gaye pawòl la

Related Topics: