FCADV maladi/enfimite ak pwojè D'

FCADV ak 42 li sètifye sant vyolans domestik yo ki pran angajman pou yo sèvi viktim vyolans familyal rete ki enfim. Pwojè sa a te kreye pou sipòte sant vyolans domestik nan kreye sèvis aksesib a ak ke remak sèvis li sivivan vivan ki enfim.

FCADV, ki ankouraje tout manm sant pou longe men ou pou lokal sant pou endepandan rete, Ajans yo nan zòn aje ak a ajans pou moun ki enfim.

Related Topics: