Byennèt sosyal pitit & pwoteksyon timoun

Li te estime ke gen yo 3.3 pou 10 milyon moun ki di a abi yon paran oubyen granmoun swen bay chak ane. Yon majorite nan etid yo a fè sou ko-sikonstans vyolans domestik yo ak pitit mauvais revele ke genyen granmoun ak pitit viktim nan 30 pou 60 pousan nan fanmi connaît vyolans domestik. Ko-evènman sa a te forcé pitit byennèt sosyal ak vyolans domestik pwogram atravè nasyon an pou re-evalye sèvis yo ak entèvansyon ak fanmi connaît toude fòmilè abi. FCADV a pitit pwoteksyon envestigasyon (IPC) pwojè ki repwezante yon efò kolaborasyon ant FCADV, Depatman timoun ak Lafanmi (DCF), biwo a, peyi a avoka jeneral (DU), sant lokal sètifye vyolans domestik yo, ajans swen baze nan kominote yo, ak lòt pwofesyonèl byennèt sosyal nan pitit ki bay yon laktoz koòdone repons kominote pou yo separe bay chak fanmi connaît ko-sikonstans domestik abi vyolans ak pitit.

Related Topics: