Anfòsman lwa

Page Summary: 
Ofisye resous lekòl ak ke datant vyolans
Vous vyolans domestik evidans, dezyem prèv
Lòt resous
Lyen ki

FCADV rekonèt ke ofisye lalwa jwe yon wòl kritik nan bay repons pou vyolans domestik pwemye kontak apèl. UN viktim nan ak ofisye plis chans pou yo pase nan tèt apwè s/he te konn miltip ensidan vyolans men a ki komèt krim lan. Istorikman palan te kon, enplikasyon sistèm jistis kriminèl lan ak viktim yo ak nan trennen yo te kòmanse sèlman apre blesi serye li apwè yon siy abi byen établie. Jodi a, ofisye lalwa gen zouti plis pase pou tout tan tout tan gen pou sekirite viktim yo, e pou trennen responsab pou vyolans yo.

FCADV a

, la Florid polis chèf asosiyasyon ak asosyasyon les Florid ap travay ansanm pou bay zouti ak resous pou ede lwa ofisye nan bay repons ke vyolans. Avanse lwa anfòsman antrènman, FCADV an detay yo evidans ki baze akizasyon e chèche pou konsantre sou krim ak enfliyans li, san an kontan sou patisipasyon viktim nan nan akizasyon an. Viktim yon ka pa santi yo chape vin patisipe nan akizasyon an paske menas ki fèt pa moun ki komèt krim lan. Anje pou moun ki viktim souvan s' lè s/he poursuit legal koreksyon nan sistèm jistis kriminèl lan. Akizasyon evidans ki baze nan vyolans familyal ka se sou akizasyon de délinquant san témoignage de pifò oswa tout kle temwen. Okontrè, atansyon a te plase sou konbit fòm altènatif evidans, dezyem prèv ki genyen, men pa te limite, eksitan déclarations, foto, apèl 911 yo, ak lòt fòm enpòtan evidans, dezyem prèv.

Pou plis enfòmasyon sou Avanse lwa anfòsman antrènman, FCADV a, ni pou resous yo nan paj sa a, kontakte a lwa anfòsman antrènman kòdonatè nan (850) 425-2749.

lekòl resous ofisye ak jèn timoun datant vyolans

Resous ofisye lekòl yo gen abilite pou fè yon diferans nan lekòl yo. gen yon enfliyans pozitif nan lavi yo elèv. yon zòn gwo enpak se nan datant ke vyolans. videyo sou sa yo adrese a lòd ak philosophies ke kontra avèk ke datant vyolans osi byen ke meyè pwatik pou ki elèv yo pran desizyon sou relasyon datant yo.

vous vyolans domestik evidans, dezyem prèv

Nòmal evidans, dezyem prèv koleksyon se yon zouti kritik ak trè pisan pandan envestigasyon krim vyolans. Lè blesi fizik evidan pou yon ofisye ki répond pou yon apèl pou vyolans domestik, dokiman nòmal moun ki blese sa ta ka ede nan antre agresseur a, san témoignage dirèk viktim nan.

lòt resous

lyen ki

Related Topics: