Nan ki sa wap vyolans domèstik

sa se vyolans domèstik

Se yon siy ki okipe kay yo konpòtman-vyolans oubyen menas vyolans-sa yon moun itilize pou etabli pouvwa sou yon patnè entim pou kontwole asosye sa aksyon yo ak aktivite. Vyolans domestik se pa yon dezakò, yon matrimonyal spat, oubyen yon pwoblèm jesyon move san. Vyolans domestik abizif, disrespectful, ak konpòtman comportements sa yon patnè entim ta chwazi pou li itilize kont lòt asosye.

Ou ka fè connaît vyolans domestik si patnè ou ap fè yonn nan sa yo, ni lòt konpòtman sipèfli:

 • Fè mal ou fizikman-slapping, cheve trennen yo pote ale, an, fwape, soulye, grabbing, trop bagay k ap kofre ou t' ap tranble, chankre zam ou yo, boule nou la a, oubyen espre blese ou nan okenn fason
 • W ap itilize pitit nou yo sou do ou
 • Rele non w epi fè ou mal emosyonèlman
 • Menase animaux ou
 • Avèk yon jalouzi ekstrèm ak possessiveness
 • Monte pou izole nou soti nan fanmi e zanmi yo
 • Menase ouye tèt li, ni pou touye ou
 • Okipe kay yo lajan ou
 • Alasous medikal ede
 • Au ou
 • Mande pou sèks oswa sipèfli sèks pwatik
 • Alasous medikal ede
 • Sere D' ki bay sipò
 • Minimize konpòtman ravajè
 • Menase pou "soti" ou si ou se madivin, masisi, Ala nòd Ala katòd, transsexual, oubyen transgenres
 • Tou pale ou ak "sa konnen gade nan je l" oubyen kèk jès

Si w se yon viktim abi, ou pa janm à blame. Se pa fòt nou.
Tout CI-dessus taktik abizif, e gen kèk ka tou konstitye yon krim ki anba Florid Lois (gade definisyon).

menm jan l defini nan lwa
741.28 vyolans domestik, définitions. ­ Menm itilize nan articles, 741.28-741.31: "Depatman" vle di la Florid Depatman nan anfòsman lwa.

"Vyolans domestik" vle di nenpòt atak, agrave atak, batri, agrave batri, yon atak seksyèl, batri seksyèl, au, agrave au, anlèvman, bann anpwizònman, oubyen nenpòt kriminèl ofans sa nan blesi fizik oubyen mouri yon sèl papa osinon manm kay manm kay pa yon lòt fanmi.

"Fanmi oswa manm kay" vle di ank, ansyen ank, moun ki gen rapò ak san oubyen maryaj, moun ki gen kounye-a reside ansanm tankou si se yon fanmi, ni moun ki te rete ansanm nan tan lontan tankou si se yon fanmi, ak moun ki pa paran yon timoun bagay an komen nenpòt moun konnen si yo te marye. Eksepsyon moun ki te gen yon pitit bagay an komen, la fanmi kay manm yo dwe gen aktyèlman reside, ni fè nan tan lontan rete ansanm nan menm kay apa unit.

"Anfòsman ofisye polis" vle di yon moun ki li ki Eli, nome, oubyen te itilize pa okenn komin nan pwovens Almería, ni leta a oubyen nenpòt politik sibdivizyon celle-CI ki satisfè minimòm kalifikasyon yo te etabli nan Etazini, 943.13 ak setifye kòm yon anfòsman ofisye polis Ameriken, 943.1395 anba.

vyolans domestik se yon epidemi

 • Ka de en pou moitié medam otou mond lan te soufwi vyolans nan yon patnè entim. UNICEF, pwogrè ki lòt nasyon, 1997
 • An 1999, moun ki laj 12 oubyen pi gran eksperyans 791,210 krim vyolans pa yon patnè entim. Fanm te viktim 85% krim yo. Krim nasyonal la sondaj, 1999
 • Nan 1993 pou ane 1999, patnè entim yo te tiye 45% asasinay fenmèl tout viktim laj 20-24. Biwo estatistik jistis, 2001
 • , Fanm kou gason laj 35-49 t' a ki pi fèb pou patnè entim touye moun. Biwo estatistik jistis, 2001
 • , UN lekòl piblik nan fi te trouve ke fi 1 nan 5 ont te rapòte abi fizik oubyen seksyèl sou yon dat. Jounal la a asosyasyon medikal Ameriken an, mwa Out lane 2001
 • Nan Florid, te gen 120,697 istwa vyolans domestik ki te rapòte pou anfòsman lwa nan lane 2003. Sit entènèt Florid Depatman nan anfòsman lwa
 • Nan ane fiskal 2003 lane 2004, sant vyolans domestik yo Florid la reponn apèl pou yo 132,629 kriz la, te founi sèvis konsèy pou moun ki 197,787, lan e te founi ijans ebèjman pou 14,467 endividi, premyèman fanm ak timoun. Depatman timoun nan Florid yo ak fanmi yo ak Florid kowalisyon kont vyolans domestik estatistik, lane Jiyè 2004

Florid domestik vyolans Assistance
FCADV opere opotinite vyolans domestik liy telefòn dirèk. Enfòmasyon ki disponib nan Angle, panyòl, ak kreyòl. De nenpòt kote nan Florid, yon sivivan kapab aksè sant vyolans domestik ki pi pre pou sèvis ijans pa dyal 1-800-500-1119 ak presan nimewo 1 apwè imedyat repons. Konsèy legal, références, ak enfòmasyon pou moun ki viktim yo disponib pou peze kat a 3. Pou pale ansanm ak biwo administratif FCADV oswa pou jwenn resous yo nan bibliyotèk la opotinite, peze 4 sou kat a.

Related Topics: