Florid kowalisyon kont vyolans domestik anyèl seksyon riral opotinite antrènman Enstiti

Enstiti opotinite antrènman jou de sa a founi enfòmasyon ak resous pou adrese bezwen inik nan patnè kominote an seksyon riral ki sèvi pou sivivan vyolans familyal ak pitit yo. Enstiti a ofri atelye pou kouvwi tout gwo pilye sijè pou amelyore konnen dinamik vyolans domestik, pratik ki pi bon pou sèvis pwovizyon, defans pou sivivan vyolans familyal yo ak yon atak seksyèl nan kominote riral yo patisipan yo. Kèk chaj distenge ekspè yo te mennen Information ak teknik ki bati atelye sou sijè jan: vyolans domestik ak au, vyolans domestik ak teknoloji, Établissant ak Soutenir domestik vyolans devwa fòs, trafik moun, vyolans datant ke, Injonction pou pwoteksyon, vyolans domestik ak abi zannimo, vyolans domestik yo ak travay manman/papa lòd, domestik vyolans pita nan lavi a, se lajan asirans viktim yo ak li al tabli, ak anpil lòt pwatik ak Information atelye. Se la se pa frè enskripsyon pou evènman sa a.

Gen ladann ak entansyon pou voye odyans la, dwe dirije sèvis avoka, ofisye lalwa, pwofesyonèl legal, swen sante bayè, ajans alye yo, pwoteksyon timoun, sèvis sosyal pwofesyonèl, elèv, ak lòt yo ki travay, ni pòte w volontè nan jaden vyolans domestik yo ak yon atak seksyèl.

Kòm disponib, enskripsyon pou Enstiti sa a ak lòt panse a eksitan evènman yo kap vini jwenn nan paj FCADV aktivite kap vini a.

Chak ane, FCADV chèche grenn pa grenn oubyen ekip Des, panèl diskisyon, atelye interactive, demonstrasyon, ak interagency Des prezante yon varyete disiplin asosye ak travay nan kominote riral yo pou fen vyolans domestik ak seksyèl. Nou akeyi pwopozisyon ou nenpòt ki lè. Pou tout moun ki ta renmen pou pwezante yon atelye travay, tanpri voye pwopozisyon pou FCADV attn: seksyon riral opotinite antrènman Enstiti kòdonatè via fè kouryèll nan callforpapers@fcadv.org oubyen faks pou 850-656-8127 ansanm ak CV ou oswa vite, yon bwèf biyografi (limite pou 2-3 lòt sou chak oratè), a objèktif edikasyon, plan, epi bibliographie pou pwezantasyon a. Enfòmasyon sa a dwe ale ak pwopozisyon ou jan FCADV aval CEUs pou patisipan yo. Pou plis enfòmasyon sou evènman sa a, tanpri e-mail: fcadvrural@fcadv.org


A Mellie McDaniel pou prim
Mellie McDaniel pou prim te pwezante chak ane nan yon seksyon riral Enstiti antrènman pou pwofesyonèl bay repons pou vyolans domestik nan kominote riral yo anfòsman lwa remakab yon. Endividi sa a ki se yon ofisye oubyen yon viktim avoka afilye ak yon ajans pou zafè kontwòl lalwa sa a, se yon moun ki te merite Sur jaden vyolans domestik ak li unyielding pitye ak entegrite.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou a Mellie McDaniel pou prim nominasyon pwosesis kontak fcadvrural@fcadv.org.

Sot pase Mellie McDaniel pou prim benefisyè genyen ladan yo

  • 2015 kaporal Jessica Hammond, biwo peyi Pasko eta Sherriff la
  • Tojeiro 2014 Ileana, viktim avoka, biwo eta Martin chèfseksyon
  • 2013 ofisye dwayen Baldwin, Dade City polis depatman
  • 2012 Lyetnan Michael Raley, biwo Holmes eta chèfseksyon
  • 2011 Cindy Bard, viktim avoka, biwo Avoka eta
  • 2010 depite cherif Christopher Walker ak ofisye Christina Diaz

Related Topics: