Lokal sant sèvis

Sant

si ou bezwen asistans imediat konsènan sètifye vyolans ak resous opotinite Tanpri rele la Florid domestik vyolans dirèk ak 1-800-500-1119. Pou plis enfòmasyon sou la Florid domestik vyolans liy telefòn dirèk ak a Assistance Legal Florid souple klike isit la

Pa Florid lwa apwopo 39.905, Florid tout sètifye sant vyolans domestik yo bay sèvis santral sa, ebèjman ijans, 24 trè sou liy telefòn dirèk, defans, pwogram timoun yo, edikasyon kominote, kriz konseye sèvis jesyon, pwofesyonèl antrènman, sekirite planifikasyon, enfòmasyon ak oye kay yon espesyalis. Sant sèvis sa yo anplis sant yo bay sa kap vini an, tribinal/egal trè grandman defans, asistans, programmation pwensipal prevansyon, gwoup sipò yo ak ede ak aplikasyon asistans li al tabli. Sant chak bay yon kantite wo nivo sèvis ki baze sou bezwen kominote lokal yo. Sèvis sa yo ka jwenn sou lyen an pou paj lokal sant sètifye pa navige sou sèvis nan zòn sant an nan kat ki pi ba.

rale DOSYE plen ANYÈ (PDF - 30.9 MO)

Alachua

Tou: Peaceful Paths
Telefòn: (352) 377-5690
Faks: (352) 378-9033
Liy telefòn dirèk: (352) 377-8255
TDD: (352) 377-8255
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Baker

Tou: Hubbard House
Telefòn: (904) 354-0076
Faks: (904) 354-1342
Liy telefòn dirèk: (904) 354-3114
TDD: (904) 354-3958
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Bay

Tou: Salvation Army PC
Telefòn: (850) 769-7989
Faks: (850) 769-5346
Liy telefòn dirèk: (850) 763-0706
TDD: (800) 252-2597
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Bradford

Tou: Peaceful Paths
Telefòn: (352) 377-5690
Faks: (352) 378-9033
Liy telefòn dirèk: (352) 377-5690
TDD: (352) 378-9033
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Brevard

Tou: Salvation Army Brevard
Telefòn: (321) 631-2766
Faks: (321) 631-7914
Liy telefòn dirèk: (321) 631-2764
TDD: (321) 631-2764
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Brevard

Telefòn: (321) 726-8282
Faks: (321) 726-8588
Liy telefòn dirèk: (321) 726-8282
TDD: (321) 726-8282
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Broward

Tou: WID
Telefòn: (954) 760-9800
Faks: (954) 832-9487
Liy telefòn dirèk: (954) 761-1133
TDD: (954) 527-5385
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Calhoun

Tou: Salvation Army PC
Telefòn: (850) 769-7989
Faks: (850) 769-5346
Liy telefòn dirèk: (850) 763-0706
TDD: (800) 252-2597
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Charlotte

Tou: C.A.R.E.
Telefòn: (941) 639-5499
Faks: (941) 639-7079
Liy telefòn dirèk: (941) 627-6000
TDD: (941) 627-6000
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Citrus

Tou: CASA
Telefòn: (352) 344-8112
Faks: (352) 344-0548
Liy telefòn dirèk: (352) 344-8111
TDD: (352) 344-8111
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Clay

Telefòn: (904) 284-0340
Faks: (904) 284-5407
Liy telefòn dirèk: (904) 284-0061
TDD: (904) 284-0424
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Collier

Tou: The Shelter
Telefòn: (239) 775-3862
Faks: (239) 775-3061
Liy telefòn dirèk: (239) 775-1101
TDD: (239) 775-4265
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Columbia

Telefòn: (386) 719-2700
Faks: (386) 719-2758
Liy telefòn dirèk: 866-875-7983
TDD: 866-875-7983
Sit Entènèt: VIZITE SIT

DeSoto

Tou: SPARCC
Telefòn: (941) 365-0208
Faks: (941) 365-4919
Liy telefòn dirèk: (941) 365-1976
TDD: (941) 365-1976
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Dixie

Telefòn: (386) 719-2700
Faks: (386) 719-2758
Liy telefòn dirèk: 866-875-7983
TDD: 866-875-7983
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Duval

Tou: Hubbard House
Telefòn: (904) 354-0076
Faks: (904) 354-1342
Liy telefòn dirèk: (904) 354-3114
TDD: (904) 354-3958
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Escambia

Tou: FavorHouse
Telefòn: (850) 434-1177
Faks: (850) 434-9987
Liy telefòn dirèk: (850) 434-6600
TDD: (850) 434-6600
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Flagler

Tou: FLC
Telefòn: (386) 437-7747
Faks: (386) 437-4938
Liy telefòn dirèk: (386) 437-3505
TDD: (386) 437-3505
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Franklin

Telefòn: (850) 922-6062
Faks: (850) 413-0395
Liy telefòn dirèk: (850) 681-2111
TDD: (850) 386-6036
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Gadsden

Telefòn: (850) 922-6062
Faks: (850) 413-0395
Liy telefòn dirèk: (850) 681-2111
TDD: (850) 386-6036
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Gilchrist

Telefòn: (386) 719-2700
Faks: (386) 719-2758
Liy telefòn dirèk: 866-875-7983
TDD: 866-875-7983
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Glades

Tou: ACT
Telefòn: (239) 939-2553
Faks: (239) 939-4741
Liy telefòn dirèk: (239) 939-3112
TDD: (239) 939-3112
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Gulf

Tou: Salvation Army PC
Telefòn: (850) 769-7989
Faks: (850) 769-5346
Liy telefòn dirèk: (850) 763-0706
TDD: (800) 252-2597
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Hamilton

Telefòn: (386) 719-2700
Faks: (386) 719-2758
Liy telefòn dirèk: 866-875-7983
TDD: 866-875-7983
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Hardee

Tou: Peace River
Telefòn: (863) 413-2708
Faks: (863) 413-3079
Liy telefòn dirèk: (863) 413-2700
TDD: (863) 413-2700
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Hendry

Tou: ACT
Telefòn: (239) 939-2553
Faks: (239) 939-4741
Liy telefòn dirèk: (239) 939-3112
TDD: (239) 939-3112
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Hernando

Tou: Dawn Center
Telefòn: (352) 684-7191
Faks: (352) 684-7941
Liy telefòn dirèk: (352) 686-8430
TDD: (352) 686-8430
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Highlands

Tou: Peace River
Telefòn: (863) 413-2708
Faks: (863) 413-3079
Liy telefòn dirèk: (863) 413-2700
TDD: (863) 413-2700
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Hillsborough

Tou: The Spring
Telefòn: (813) 247-5433
Faks: (813) 247-2930
Liy telefòn dirèk: (813) 247-7233
TDD: (813) 248-1050
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Holmes

Tou: Salvation Army PC
Telefòn: (850) 769-7989
Faks: (850) 769-5346
Liy telefòn dirèk: (850) 763-0706
TDD: (800) 252-2597
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Indian River

Telefòn: (772) 223-2399
Faks: (772) 223-5842
Liy telefòn dirèk: (772) 288-7023
TDD: (772) 288-7023
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Jackson

Tou: Salvation Army PC
Telefòn: (850) 769-7989
Faks: (850) 769-5346
Liy telefòn dirèk: (850) 763-0706
TDD: (800) 252-2597
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Jefferson

Telefòn: (850) 922-6062
Faks: (850) 413-0395
Liy telefòn dirèk: (850) 681-2111
TDD: (850) 386-6036
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Lafayette

Telefòn: (386) 719-2700
Faks: (386) 719-2758
Liy telefòn dirèk: 866-875-7983
TDD: 866-875-7983
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Lake

Tou: Haven
Telefòn: (352) 315-0591
Faks: (352) 315-0462
Liy telefòn dirèk: (352) 753-5800
TDD: (352) 753-5800
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Lee

Tou: ACT
Telefòn: (239) 939-2553
Faks: (239) 939-4741
Liy telefòn dirèk: (239) 939-3112
TDD: (239) 939-3112
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Leon

Telefòn: (850) 922-6062
Faks: (850) 413-0395
Liy telefòn dirèk: (850) 681-2111
TDD: (850) 386-6036
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Levy

Telefòn: (386) 719-2700
Faks: (386) 719-2758
Liy telefòn dirèk: 866-875-7983
TDD: 866-875-7983
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Liberty

Telefòn: (850) 922-6062
Faks: (850) 413-0395
Liy telefòn dirèk: (850) 681-2111
TDD: (850) 386-6036
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Madison

Telefòn: (850) 922-6062
Faks: (850) 413-0395
Liy telefòn dirèk: (850) 681-2111
TDD: (850) 386-6036
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Manatee

Telefòn: (941) 747-8499
Faks: (941) 749-1796
Liy telefòn dirèk: (941) 755-6805
TDD: (941) 755-6805
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Marion

Tou: Creative Services, Inc.
Telefòn: (352) 351-4009
Faks: (352) 351-9455
Liy telefòn dirèk: (352) 622-8495
TDD: (352) 622-8495
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Martin

Telefòn: (772) 223-2399
Faks: (772) 223-5842
Liy telefòn dirèk: (772) 288-7023
TDD: (772) 288-7023
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Miami-Dade

Tou: Safespace North and South
Telefòn: (305) 285-5904
Faks: (305) 250-9161
Liy telefòn dirèk: (305) 758-2546
TDD: (305) 751-3752
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Miami-Dade

Tou: The Lodge
Telefòn: (305) 667-2456
Faks: (305) 693-2831
Liy telefòn dirèk: (305) 693-0232
TDD: (305) 693-0772
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Monroe

Tou: DAS
Telefòn: (305) 743-5452
Faks: (305) 289-1589
Liy telefòn dirèk: (305) 743-4440
TDD: (305) 743-8333
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Nassau

Telefòn: (904) 491-6364
Faks: (904) 491-6362
Liy telefòn dirèk: (904) 225-9979
TDD: (904) 225-9979
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Okaloosa

Telefòn: (850) 243-1201
Faks: (850) 243-6756
Liy telefòn dirèk: (800) 44-Abuse (442-2873)
TDD: (850) 863-4777
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Okeechobee

Telefòn: (863) 763-2893
Faks: (863) 763-6712
Liy telefòn dirèk: (863) 763-0202
TDD: (863) 763-0202
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Orange

Tou: Harbor House
Telefòn: (407) 886-2244
Faks: (407) 886-0006
Liy telefòn dirèk: (407) 886-2856
TDD: (407) 886-2856
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Osceola

Tou: Help Now
Telefòn: (407) 847-3260
Faks: (407) 847-8121
Liy telefòn dirèk: (407) 847-8562
TDD: (407) 846-2472
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Palm Beach

Tou: AVDA
Telefòn: (561) 265-3797
Faks: (561) 265-2102
Liy telefòn dirèk: (800) 355-8547
TDD: (800) 355-8547
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Palm Beach

Tou: Harmony House
Telefòn: (561) 640-0050
Faks: (561) 640-9155
Liy telefòn dirèk: (561) 640-9844
TDD: (561) 965-8530
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Pasco

Telefòn: (727) 856-6498
Faks: (727) 857-1907
Liy telefòn dirèk: (727) 856-5797
TDD: (727) 364-6132
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Pasco

Tou: Sunrise of Pasco
Telefòn: (352) 521-3358
Faks: (352) 521-3099
Liy telefòn dirèk: (352) 521-3120
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Pinellas

Tou: RCS Pinellas
Telefòn: (727) 584-3528
Faks: (727) 461-4702
Liy telefòn dirèk: (727) 442-4128
TDD: (727) 223-4946
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Pinellas

Tou: CASA
Telefòn: (727) 895-4912 (Ext. 100)
Faks: (727) 821-7101
Liy telefòn dirèk: (727) 895-4912 (Ext. 1)
TDD: (727) 828-1269
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Polk

Tou: Peace River
Telefòn: (863) 413-2708
Faks: (863) 413-3079
Liy telefòn dirèk: (863) 413-2700
TDD: (863) 413-2700
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Putnam

Telefòn: (386) 325-4447
Faks: (386) 328-7755
Liy telefòn dirèk: (386) 325-3141
TDD: (386) 325-3141
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Santa Rosa

Tou: FavorHouse
Telefòn: (850) 434-1177
Faks: (850) 434-9987
Liy telefòn dirèk: (850) 434-6600
TDD: (850) 434-6600
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Sarasota

Tou: SPARCC
Telefòn: (941) 365-0208
Faks: (941) 365-4919
Liy telefòn dirèk: (941) 365-1976
TDD: (941) 365-1976
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Seminole

Tou: SafeHouse of Seminole
Telefòn: (407) 302-5220
Faks: (407) 302-1080
Liy telefòn dirèk: (855) 655-7233
TDD: (855) 655-7233
Sit Entènèt: VIZITE SIT

St. Johns

Tou: Betty Griffin House
Telefòn: (904) 808-8544
Faks: (904) 808-8338
Liy telefòn dirèk: (904) 824-1555
TDD: (904) 824-1555
Sit Entènèt: VIZITE SIT

St. Lucie

Telefòn: (772) 223-2399
Faks: (772) 223-5842
Liy telefòn dirèk: (772) 288-7023
TDD: (772) 288-7023
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Sumter

Tou: Haven
Telefòn: (352) 787-5889
Faks: (352) 787-4125
Liy telefòn dirèk: (352) 753-5800
TDD: (352) 753-5800
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Suwannee

Telefòn: (386) 364-5957
Faks: (386) 364-1732
Liy telefòn dirèk: (386) 364-2100
TDD: (386) 364-2100
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Taylor

Telefòn: (850) 922-6062
Faks: (850) 413-0395
Liy telefòn dirèk: (850) 681-2111
TDD: (850) 386-6036
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Union

Tou: Peaceful Paths
Telefòn: (352) 377-5690
Faks: (352) 378-9033
Liy telefòn dirèk: (352) 377-8255
TDD: (352) 377-8255
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Volusia

Tou: Domestic Abuse Council
Telefòn: (386) 257-2297
Faks: (386) 248-1985
Liy telefòn dirèk: (386) 255-2102
TDD: (386) 255-2102
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Wakulla

Telefòn: (850) 922-6062
Faks: (850) 413-0395
Liy telefòn dirèk: (850) 681-2111
TDD: (850) 386-6036
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Walton

Telefòn: (850) 243-1201
Faks: (850) 243-6756
Liy telefòn dirèk: (800) 44-Abuse (442-2873)
TDD: (850) 863-4777
Sit Entènèt: VIZITE SIT

Washington

Tou: Salvation Army PC
Telefòn: (850) 769-7989
Faks: (850) 769-5346
Liy telefòn dirèk: (850) 763-0706
TDD: (800) 252-2597
Sit Entènèt: VIZITE SIT