Inisyativ gouvènè a

Nan ane 2007 FCADV te resevwa fon ladan l li dedike pou lancement inisyativ opotinite prevansyon kont nan mitan FCADV a karannde lòt manm pwogram nan biwo gouvènè Charlie Crist ak Depatman timoun nan Florid ak fanmi yo. FCADV an pwemye prevansyon inisyativ travay pou anpeche pwemye tan la ak perpetration patnè entim vyolans pa travay ak kominote yo pou devlope aktivite ki ankouraje relasyon an sante nan tout nivo sosyete. 42 Florid la sètifye sant vyolans domestik yo ki aktyèlman angaje nan aplikasyon plan pòsyon yo posede prevansyon plan ki gen ladan yo atik senk lòt yo:

  1. Afilyasyon kominote ak patnè ki pa-tradisyonèl yo
  2. Prevansyon kont aktivite yo ak jèn
  3. Bati kapasite òganizasyon w
  4. Espesyalis nan evalyasyon prevansyon pwogramasyon
  5. Pote

FCADV pran angajman pou bay comprehensive antrènman ak asistans teknik li pou sipòte sant nan etap objektif prevansyon yo.